Ocena jakości wody pływalni

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2015 r. poz. 2016).

Stan na dzień 30.11.2018 r.

Woda w niecce basenowej

Temperatura – 28,0

pH – 7,2

Chlor całkowity – 0,70 mg/l

Chlor wolny – 0,40 mg/l

Chlor związany – 0,30 mg/l

Potencjał utleniająco-redukujący (redox) – 721 mV

Mętność – <0,20 NTU

Azot azotanowy - 4,78 mg/l

Azotany - 21,2 mg/l

Indeks nadmanganianowy (utlenialność) – 1,9 mg/l

THM suma - 0,013 mg/l

Trichlorometan/ Chloroform - 0,011 mg/l

Liczba Escherichia coli – 0 jtk/100 ml

Liczba Pseudomonas aeruginosa – 0 jtk/100 ml

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC - < 0 jtk/1 ml

 

Woda w jacuzzie

Temperatura – 31,1

pH – 7,3

Chlor całkowity – 0,80 mg/l

Chlor wolny – 0,55 mg/l

Chlor związany – 0,25 mg/l

Potencjał utleniająco-redukujący (redox) – 754 mV

Mętność  <0,20 NTU

Azot azotanowy - 4,8 mg/l

Azotany - 21,2 mg/l

Indeks nadmanganianowy (utlenialność) – 3,2 mg/l

THM suma - 0,015 mg/l

Trichlorometan/ Chloroform - 0,015 mg/l

Liczba Escherichia coli – 0 jtk/100 ml

Liczba Pseudomonas aeruginosa – 0 jtk/100 ml

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC - 0 jtk/1 ml

Liczba Legionella sp. - 0 jtk/100 ml

 

Woda w brodziku

Temperatura – 28,0

pH – 7,2

Chlor całkowity – 0,64 mg/l

Chlor wolny – 0,47 mg/l

Chlor związany – 0,17 mg/l

Potencjał utleniająco-redukujący (redox) – 730 mV

Mętność <0,20 NTU

Azot azotanowy - 4,8 mg/l

Azotany - 21,4 mg/l

Indeks nadmanganianowy (utlenialność) – 2,3 mg/l

THM - 0,010 mg/l

Trichlorometan/ Chloroform - 0,009 mg/l

Liczba Escherichia coli – 0 jtk/100 ml

Liczba Pseudomonas aeruginosa – 0 jtk/100 ml

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC - 0 jtk/1 ml

Liczba Legionella sp. - 0 jtk/100 ml

 

 Woda spełnia wymagania jakościowe określone w obowiązującym Rozporządzeniu.

Informacja na temat oceny rocznej wody na pływalni MDK.

Śląski Państwowy Inspektor Sanitarny w Katowicach w Decyzji nr NS-BW.9027.9.17.2018 z dnia 26.07.2018r. dokonał zbiorczej rocznej oceny wody na pływalni stwierdzając, że eksploatacja w okresie 02.06.2017r. do 01.06.2018 r. była prowadzona przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pływalni w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie, przy ul. Łukasińskiego 50/68.

 

BilerChildrenLeg og SpilAutobranchen